Algorytmika, programowanie i robotyka

Podstawy algorytmiki, programowanie, robotyka i elektronika amatorska w edukacji.

Twórcza informatyka z Baltie
CO ZYSKASZ?
Umiejętność tworzenia aplikacji w środowisku Baltie. Wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem Baltie do nauki podstaw algorytmiki i programowania.

Karta szkolenia
Programowanie w C# - od podstaw do poziomu średniozaawansowanego
CO ZYSKASZ?
Wiedzę dotyczącą podstaw języka C# oraz umiejętność tworzenia programów z wykorzystaniem najnowszych i najbardziej popularnych metod programistycznych.

Karta szkolenia
Podstawy elektroniki
CO ZYSKASZ?
Podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, umiejętność projektowania i tworzenia prostych układów elektronicznych w tym układów cyfrowych.

Karta szkolenia
Podstawy programowania mikrokontrolerów AVR
CO ZYSKASZ
Podstawową wiedzę dotycząca mikrokontrolerów AVR, Umiejętność projektowania, budowania i programowania prostych konstrukcji z zastosowaniem kontrolerów AVR.

Karta szkolenia
Robotyka w dydaktyce
CO ZYSKASZ?
Podstawową wiedzę dotycząca robotów edukacyjnych, Umiejętność programowania robotów, wiedzę i umiejętności zastosowania robotów w dydaktyce.

Karta szkolenia
Ferie z Pythonem - dla nauczycieli i nie tylko
CO ZYSKASZ?
Wiedzę i umiejętności programowania i nauczania programowania w języku Python.

Dla wyróżniającego się uczestnika oferujemy możliwość bezpłatnego odbycia egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL S10 – podstawy programowania

Karta szkolenia
Nauka praktycznego programowania w języku C#
Szkolenie z programowania C#, które dedykowane jest dla Wszystkich, którzy chcą nauczyć się praktycznego programowania z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.

Karta szkolenia