Nauka praktycznego programowania w języku C#


Opis szkolenia
Szkolenie z programowania C#, które dedykowane jest dla Wszystkich, którzy chcą nauczyć się praktycznego programowania z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.
Adresaci szkolenia
Szkolenie dedykowane jest dla Wszystkich, którzy chcą nauczyć się praktycznego programowania z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.

Nie jest wymagana znajomość metodologii programistycznych - SZKOLENIE ROZPOCZYNA SIĘ OD PODSTAW
Zakres szkolenia
NR Dzień Ilość godzin lekcyjnych Zagadnienie
1 1 1 Zapoznanie z językiem programowania C# oraz jego zastosowaniami
2 1 Instalacja i konfiguracja środowiska programistycznego Visual Studio
3 2 2 Omówienie środowiska programistycznego
4 2 Podstawy algorytmiki w odniesieniu do języka programowania C#
5 3 4 Podstawy programowania obiektowego w C#
6 4 2 Tworzenie aplikacji okienkowych - Windows.Forms - wstęp
7 2 Właściwości obiektów formularzy
8 5 3 Zaawansowane komponenty formularzy
9 1 Operacje na plikach - odczyt, zapis
10 6 4 Projekt stworzenie własnego edytora HTML
11 7 2 Tworzenie bibliotek DLL i podstawy pracy projektowej w środowisku programistycznym
12 8 2 Podstawy Baz Danych - instalowanie Systemu Zarządzania Relacyjnymi Baz Danych (RDBMS)
13 2 Podstawy języka SQL (MSSQL)
14 9 4 Połączenie programów napisanych w C# z bazą danych
15 10 4 Aplikacje sieciowe i internetowe w C# - projekt stworzenie prostego komunikatora (Chat) sieciowego.
16 11 4 Wprowadzenie do programowania grafiki i gier w środowisku C#
17 12 4 Tworzenie aplikacji internetowych w ASP .NET
18 13 4 Tworzenie aplikacji internetowych w ASP .NET - Framework MVC
19 14 4 Tworzenie aplikacji serwerowych - podstawy
20 15 2 Bezpieczeństwo informacji w aplikacjach C#
21 2 Podsumowanie szkolenia
Forma szkolenia
Szkolenia tradycyjne z udziałem trenera.
Terminy szkoleń

05.02.2018 - 16:30-20:00
09.02.2018 - 16:30-20:00
12.02.2018 - 16:30-20:00
16.02.2018 - 16:30-20:00
19.02.2018 - 16:30-20:00
23.02.2018 - 16:30-20:00
26.02.2018 - 16:30-20:00
05.03.2018 - 16:30-20:00
09.03.2018 - 16:30-20:00
12.03.2018 - 16:30-20:00
16.03.2018 - 16:30-20:00
01.03.2018 - 16:30-20:00
19.03.2018 - 16:30-20:00
23.03.2018 - 16:30-20:00
26.03.2018 - 16:30-20:00

Koszty szkolenia
980zł
Zgłoś chęć uczestnictwa, a my się z Tobą skontaktujemy!

Wysyłając zgłoszenie z podanymi danymi osobowymi przyjmuję do wiadomości że ich administratorem zostanie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS ul. Lomy 2/10, 40-040 Katowice. Dane podaje się dobrowolnie, Będą przetwarzanae wylącznie do celów kontakotwy. Przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, kierownia zapytać o ich przetwarzanie oraz wnioskowania do ich usunięcia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. 2016 poz. 922).