Python od podstaw


Opis szkolenia
CO ZYSKASZ?
Wiedzę i umiejętności programowania i nauczania programowania w języku Python
Adresaci szkolenia
Osoby chcące rozpocząć naukę programowania w języku Python. Osoby chcące wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o język Python. Nauczyciele chcący wykorzystywać język Python na lekcjach informatyki.
Zakres szkolenia

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia:
• Poznanie podstaw programowania i praktycznej realizacji algorytmów,
• Poznanie struktur języka Python oraz ich praktycznego zastosowania
• Poznanie dodatkowych bibliotek wzbogacających zastosowania języka Python w edukacji
• Nabycie umiejętności nauczania programowania
• Realizacja programów dydaktycznych w języku Python
Grupa docelowa:
• Osoby chcące rozpocząć naukę programowania w języku Python.
• Osoby chcące wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o język Python.
• Nauczyciele chcący wykorzystywać język Python na lekcjach informatyki

Forma szkolenia
Szkolenie odbywać się będzie poprzez realizacje i omówienie wielu przykładów ilustrujących omawiane zagadnienia teoretyczne. Od słuchaczy wymagana będzie również praca własna nad zadanymi problemami.
Terminy szkoleń

Lp.

Data

Od do 

Ilość godz.

Uwagi

1

06.02.2018

9.00-16.00

8

Przerwa catering

2

08.02.2018

9.00-16.00

8

Przerwa catering

3

10.02.2018

9.00-16.00

8

Przerwa catering

4

13.02.2018

16.30-19.45

4

Przerwa kawowa

5

15.02.2018

16.30-19.45

4

Przerwa kawowa

6

17.02.2018

9.00-16.00

8

Przerwa catering

7

20.02.2018

16.30-19.45

4

Przerwa kawowa

8

22.02.2018

16.30-19.45

4

Przerwa kawowa

Koszty szkolenia
820 zł (wraz ze on-line'owym wsparciem trenera)
Zgłoś chęć uczestnictwa, a my się z Tobą skontaktujemy!

Wysyłając zgłoszenie z podanymi danymi osobowymi przyjmuję do wiadomości że ich administratorem zostanie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS ul. Lomy 2/10, 40-040 Katowice. Dane podaje się dobrowolnie, Będą przetwarzanae wylącznie do celów kontakotwy. Przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, kierownia zapytać o ich przetwarzanie oraz wnioskowania do ich usunięcia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. 2016 poz. 922).