Python od podstaw


Opis szkolenia
CO ZYSKASZ?
Wiedzę i umiejętności programowania i nauczania programowania w języku Python
Adresaci szkolenia
Osoby chcące rozpocząć naukę programowania w języku Python. Osoby chcące wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o język Python. Nauczyciele chcący wykorzystywać język Python na lekcjach informatyki.
Zakres szkolenia

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia:
• Poznanie podstaw programowania i praktycznej realizacji algorytmów,
• Poznanie struktur języka Python oraz ich praktycznego zastosowania
• Poznanie dodatkowych bibliotek wzbogacających zastosowania języka Python w edukacji
• Nabycie umiejętności nauczania programowania
• Realizacja programów dydaktycznych w języku Python
Grupa docelowa:
• Osoby chcące rozpocząć naukę programowania w języku Python.
• Osoby chcące wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o język Python.
• Nauczyciele chcący wykorzystywać język Python na lekcjach informatyki

Forma szkolenia
Szkolenie odbywać się będzie poprzez realizacje i omówienie wielu przykładów ilustrujących omawiane zagadnienia teoretyczne. Od słuchaczy wymagana będzie również praca własna nad zadanymi problemami.
Terminy szkoleń
Lp. Data Od do  Ilość godz. Uwagi
1 16.11.2017 16.30-19.45 4 Przerwa kawowa
2 18.11.2017 9.00-16.00 8 Przerwa catering
3 21.11.2017 16.30-19.45 4 Przerwa kawowa
4 25.11.2017 9.00-16.00 8 Przerwa catering
5 2.12.2017 9.00-16.00 8 Przerwa catering
6 5.12.2017 16.30-19.45 4 Przerwa kawowa
7 7.12.2017 16.30-19.45 4 Przerwa kawowa
8 9.12.2017 9.00-16.00 8 Przerwa catering
Koszty szkolenia
820 zł (wraz ze on-line'owym wsparciem trenera)
Zgłoś chęć uczestnictwa, a my się z Tobą skontaktujemy!

Wysyłając zgłoszenie z podanymi danymi osobowymi przyjmuję do wiadomości że ich administratorem zostanie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS ul. Lomy 2/10, 40-040 Katowice. Dane podaje się dobrowolnie, Będą przetwarzanae wylącznie do celów kontakotwy. Przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, kierownia zapytać o ich przetwarzanie oraz wnioskowania do ich usunięcia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. 2016 poz. 922).