Myślenie komputacyjne w edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej


Opis szkolenia
CO ZYSKASZ?
Wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami szkoły podstawowej w zakresie kształcenia umiejętności myślenia komutacyjnego, kodowania i podstaw algorytmiki, zgodnie z nową podstawą programową.
Adresaci szkolenia
Nauczyciele nauczania początkowego, inni nauczyciele klas 1-6 szkoły podstawowej, nie tylko uczacy zajęć komputerowych czy informatyki.
Zakres szkolenia
CZEGO SIĘ DOWIESZ?
• jak na lekcjach wprowadzać i wykorzystywać zasady myślenia komutacyjnego
• o kodowaniu offline (bez uzycia sprzętu komputerowego)
• jak stosować gry edukacyjne (CodeBook, EduMATRIX), gry logiczne
• jak wykorzystać matę edukacyjną, jak wykorzystać elementy otaczającego nas świata do nauki kodowania i myślenia komputacyjnego
• o programowaniu dla najmłodszych (Scratch Junior, gry edukacyjne)
Forma szkolenia
Terminy szkoleń
Jedno spotkanie – 8 godzin lub dwa spotkania po 4 godziny
Koszty szkolenia
Grupa – 1150 zł, indywidualnie – 95 zł lub grupa – 1200 zł, indywidualnie – 100 zł
Zgłoś chęć uczestnictwa, a my się z Tobą skontaktujemy!

Wysyłając zgłoszenie z podanymi danymi osobowymi przyjmuję do wiadomości że ich administratorem zostanie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS ul. Lomy 2/10, 40-040 Katowice. Dane podaje się dobrowolnie, Będą przetwarzanae wylącznie do celów kontakotwy. Przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, kierownia zapytać o ich przetwarzanie oraz wnioskowania do ich usunięcia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. 2016 poz. 922).