Nowoczesne metody edukacyjne

Myślenie konputacyjne, metody kreatywnego myślenia.

Myślenie komputacyjne w edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej
CO ZYSKASZ?
Wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami szkoły podstawowej w zakresie kształcenia umiejętności myślenia komutacyjnego, kodowania i podstaw algorytmiki, zgodnie z nową podstawą programową.

Karta szkolenia
Kreatywne tworzenie scenariuszy lekcji, w tym wykorzystujących TIK
CO ZYSKASZ?
Karta szkolenia
Mapy myśli
CO ZYSKASZ?
Wiedzę i umiejętności wykorzystywania map myśli.

Karta szkolenia
Podstawy kreatywnego myślenia
CO ZYSKASZ?
Wiedzę dotyczące podstawowych technik kreatywnego myślenia. Umiejętność stosowania technik kreatywnego myślenia.

Karta szkolenia