Kompleksowe wsparcie w pakiecie: BĄDŹMY CYFROWOBEZPIECZNI


Opis szkolenia

Polityka bezpieczeństwa cyfrowego w szkole staje się w ostatnich czasach niezbędna.
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS wspiera szkoły i samorządy lokalne (organy założycielskie) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego.


Proponujemy:
1. Szkolenie dla rady pedagogicznej „Polityka bezpieczeństwa cyfrowego w szkole”.
2. Lekcje dla uczniów „Uważaj! Internet to nie tylko zabawa”.
3. Spotkanie z rodzicami „Zagrożenia cyfrowego świata”.


Zobacz ulotkę!
Adresaci szkolenia
1. Szkolenie dla rady pedagogicznej „Polityka bezpieczeństwa cyfrowego w szkole”.
2. Lekcje dla uczniów „Uważaj! Internet to nie tylko zabawa”.
3. Spotkanie z rodzicami „Zagrożenia cyfrowego świata”.
Zakres szkolenia

Szkoła otrzyma na zakończenie certyfikat: BĄDŹMY CYFROWOBEZPIECZNI.

Forma szkolenia
Wykłady, spotkania z uczniami w klasach, spotkanie i prelekcja dla rodziców.
Terminy szkoleń
Terminy dostosowujemy do planu pracy szkoły
Koszty szkolenia
Wycena indywidualna
Zgłoś chęć uczestnictwa, a my się z Tobą skontaktujemy!

Wysyłając zgłoszenie z podanymi danymi osobowymi przyjmuję do wiadomości że ich administratorem zostanie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS ul. Lomy 2/10, 40-040 Katowice. Dane podaje się dobrowolnie, Będą przetwarzanae wylącznie do celów kontakotwy. Przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, kierownia zapytać o ich przetwarzanie oraz wnioskowania do ich usunięcia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. 2016 poz. 922).