Bezpieczeństwo informacji

Ochrona danych osobowych, wiedza praktyczna, informacje prawne. Prawa autorskie.

Ochrona danych osobowych placówkach oświatowych
CO ZYSKASZ?
Wiedzę w zakresie regulacji i wymagań prawnych w zakresie Ochrony Danych Osobowych, umiejętność stosowania wymaganych aktów prawnych w praktyce.

Karta szkolenia
Bezpieczeństwo informacji - aspekty prawne
CO ZYSKASZ?
Wiedzę dotyczącą wymagań prawnych i dotyczących bezpieczeństwa informacji w zależności od różnych typów organizacji i ich charakteru prawnego

Karta szkolenia
Prawa autorskie, licencje CC i Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – podstawowe informacje
CO ZYSKASZ?
Znajomość prawa autorskiego w kontekście korzystania z zasobów internetowych objętych licencjami oraz OZE – Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Karta szkolenia