Szkolenia ICT dla nauczycieli i uczniów

Multimedia, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne w dydaktyce. Przygotowane do egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych – wykorzystanie narzędzi online
CO ZYSKASZ?
Umiejętność modyfikowania, tworzenia i udostępniania interaktywnych ćwiczeń oparciu o aplikacje z sieci.

Karta szkolenia
Atrakcyjny przekaz treści – infografiki, mapy myśli, memy, interaktywne obrazy
CO ZYSKASZ?
Umiejętność tworzenia i publikowania własnych materiałów dydaktycznych.

Karta szkolenia
Efektowne prezentacje w PREZI
CO ZYSKASZ>
Kompetencje w zakresie tworzenia edukacyjnych prezentacji multimedialnych z zastosowaniem programu PREZI.

Karta szkolenia
Obróbka materiałów multimedialnych w trybie on-line
CO ZYSKASZ?
Umiejętność posługiwania się narzędziami umożliwiającymi obróbkę materiałów multimedialnych takich jak zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe.

Karta szkolenia